Viittausohjeet

Kalevalan Aino. Toim. Niina Hämäläinen (päätoimittaja) – Sakari Katajamäki – Maria Niku. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017. Saatavissa: [http://aino.finlit.fi/omeka]. [Viitattu 18.1.2017]