Tekijät

Kalevalan Aino

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 2017
URL: [http://aino.finlit.fi/omeka]

Kaikki tämän verkkojulkaisun aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa, mutta sitä saa vapaasti käyttää, kun mainitsee lähteen. Aineistoa ei saa uudelleen julkaista ilman Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimenomaista lupaa.

Kalevalan Aino -julkaisun ovat toteuttaneet FT Niina Hämäläinen, FT Sakari Katajamäki ja FT, LuK Maria Niku. Niina Hämäläinen on vastannut Aino-runon ja Lönnrotin toimitustapojen esittelystä, sananselityksistä ja Väinö Kaukosen säetutkimuksesta. Sakari Katajamäki on tehnyt runokatkelman tekstikriittisen toimitustyön sekä analysoinut runokäsikirjoituksen tekstikerrostumat. Julkaisun teknisen toteutuksen Omeka-julkaisualustaan on tehnyt Maria Niku. Tekijät työskentelevät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla.

Julkaisun taustalla on toiminut asiantuntijaryhmä, johon on kuulunut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kalevalaseuran sekä Helsingin, Joensuun ja Turun yliopiston Kalevala-asiantuntijoita.

Kalevalan Aino -julkaisu on toteutettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla. Julkaisua on rahoittanut Kalevalaseura-säätiö.