Ohjeita Kalevalan Aino -julkaisun käyttäjille

Kalevalan Aino sisältää kolme toimitustasoa: Aino-runon sananselityksillä täydennettynä (Aino-runon neljäs runo, Aino-runon sanat), Aino-runon tekstikriittisen analyysin (Tekstikriittinen Aino) sekä Väinö Kaukosen säetutkimuksen analyysin. Lisäksi julkaisussa esitellään Aino-runon sisältöä, runon kansanrunoaineksia ja Elias Lönnrotin toimitustapoja.

Aino-runon neljäs runo

Linkistä aukeaa Kalevalan käsikirjoituksen digitaalinen kuva sekä vieressä kuvan puhtaaksikirjoitettu teksti. Puhtaaksikirjoitetun tekstin päällä on sininen taustaväri niiden sanojen kohdalla, joista on laadittu kommentaareja. Sananselitys tulee näkyviin siirtämällä hiiren sanan päälle. Sananselitykset on koottu myös erikseen kohtaan Aino-runon sanat. Käsikirjoituksen kuviin ja sanoihin pääsee myös klikkaamalla etusivun oikealla olevaa käsikirjoituskuvaa.

Aino Kalevalassa

Tässä osiossa esitellään Aino-runon kansanrunotaustoja ja runon kehitystä eri Kalevala-versioissa. Lönnrotin toimitustavat avaa Lönnrotin keskeisiä toimitustapoja. Aino Kalevalassa -osio taustoittaa Aino-runoa sekä antaa näin välineitä ymmärtää Aino-runon ja Kalevalan monikerroksellisuutta.

Aino-runon sanat

Aino-runon sanat -osioon on koottu runon selitetyt sanat. Sananselitykset ovat samat kuin Aino-runon tekstissä olevissa väritetyissä sanoissa (sininen). Lisäksi luettelossa on mukana Lönnrotin selityksiä muutamiin Kalevalan 4. runon säekokonaisuuksiin (Lönnrotin selityksiä Kalevalaan, Lönnrotiana = Lna 121). Sananselitysten periaatteet -sivu valaisee sanojen valintakriteerejä ja esittelee sananselityksissä käytetyt tärkeimmät lähteet.

Tekstikriittinen Aino

Tässä osiossa voi lukea Aino-runon tekstikriittisistä toimitusperiaatteista, tarkastella Kalevalan toisen painoksen (1849) ja sen käsikirjoituksen välisiä eroja sekä tutkia Kalevalan puhtaaksi käsikirjoituksessa olevia tekstikerrostumia.

Väinö Kaukosen säetutkimus

Väinö Kaukosen Uuden Kalevalan säetutkimus on selvitetty neljännen runon säkeistä 1–30. Kussakin kohdassa on ensin Kalevalan säe ja tämän jälkeen Väinö Kaukosen säeviite kokonaisuudessaan. Säeviitteiden kommentaareissa havainnollistetaan Kaukosen säetutkimuksen viitteitä ja taustalla olevaa runoaineistoa sekä osoitetaan minkälaisia muita runotekstejä Lönnrotilla oli mahdollisesti käytössään. Osiosta löytyy myös taustatietoa Väinö Kaukosen säetutkimuksesta sekä säetutkimuksen merkintätapojen selitykset.

Julkaisun tiedot

Tästä linkistä avautuvat julkaisun tekijät, aikaisemmin julkaistut tekstit, julkaisun viittausperiaatteet sekä julkaisussa käytetyn kirjallisuuden lähdeluettelo.

Linkit

Sivulle on koottu muutamia verkossa luettavissa olevia kirjoituksia aihepiiriin liittyen.