Lisää Aino-runosta ja Lönnrotin toimitustavoista verkossa

Hämäläinen, Niina 2016: "Olin kukkana kotona. Naisen ja perheen kuva Kantelettaressa ja kansanrunoissa." Kasvatus & Aika 10(5) 1/2016: 23−41.

Hämäläinen, Niina 2013: "Do not, folk of the future, bring up a child crookedly! Moral intervention and some other textual practices by Elias Lönnrot." Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts. A special issue of RMN Newsletter. Volume 7, December 2013: 43−56.

Hämäläinen, Niina 2012: Yhteinen perhe, jaetut tunteet. Lyyrisen kansanrunon tekstualisoinnin ja artikuloinnin tapoja Kalevalassa. (Annales Universitas Turkuensis, Scripta lingua fennica edita, SER. C, TOM. 349.) Turku: Turun yliopisto.

Hyvönen, Jouni 2001: Vanhan Kalevalan loitsujaksojen tekstualisointi. Lönnrotin toimitusstrategiat tutkimustradition jatkumolla. Elore 1/2001.